DuVal trans, spol. s r.o.

Čulenova 1511/2
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Mobil : +421 903 751 754
E-mail: info@duvaltrans.sk

IČO: 36321222
DIČ: 2021608490
IČ DPH: SK2021608490

Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 0272250943/0900
IBAN: SK50 0900 0000 0002 7225 0943

 Výpis z obchodného registra